آخرین اخبار : 

Monthly Archives: اکتبر 2017

ترانه‌های‌دوصدایی‌ویگن

ترانه های دو صدایی ویگن و پوران, الهه, بهشته‌, ژاکلین, رامش, دلکش, 1-بردی از یادم --------- ویگن , دلکش 2-سپیده دم ----------- ویگن , پوران 3-همسایه ------------ ویگن , الهه 4- اسب سفید-------- ویگن , پوران 5-خواستگاری -------- ویگن , بهشته 6-کیجا --------------- ویگن , پوران 7-سرود سرمستی---ویگن , ژاکلین 8- پیام به رقیب------ ویگن , دلکش 9-رقص لاله ---------- ویگن , پوران 10- یبا بیا ----------- ویگن ...